Nytt namn

Otera Ratel blir Craftor

Läs mer om vårt namnbyte i nedan PDF. Ny hemsida under produktion.

Craftor AB projekterar och bygger kraftanläggningar på spänningsnivåer upp till 400 kV både i Sverige och utomlands.

PDF namnbyte: /file/kundbrevoteracraftor.pdf

MER OM CRAFTOR

Video Youtube

Stationer

Otera har lång erfarenhet av att leverera kompletta nyckelfärdiga ställverk och transformatorstationer.

Ledningar

Otera har mångårig erfarenhet och kunskap av arbeten med kabel och byggnation av kabelnät. Våra medarbetare är branschledande på att utföra arbeten på plast-, papper och tunnoljeisolerad kabel samt sjökabel.

Mätbussen

Mätbussen är specialiserat på avancerade mättekniska tjänster i kabelnät.

Karriär

Vi har branschens bästa medarbetare och vi letar ständigt efter fler människor som vill utvecklas tillsammans med oss.