15813_otera_sverige_1409

Distribution

Behovet av fungerande eldistribution ökar ständigt i vårt land. Ett avbrott i en industriproduktion eller ett bostadsområde kan få stora konsekvenser och bli kostsamt. Vikten av att installera och underhålla tillförlitliga elnät blir därmed mycket stor.

Otera projekterar, konstruerar, bygger och underhåller kraftanläggingar upp till 40 kV. Vi arbetar främst i Stockholms-, Göteborgs- och Öresundsregionen, men vi utför även uppdrag över hela landet. Våra kunder är till största del elnätsägare, elintensiv industri och större elförbrukare som kräver mycket hög leveranssäkerhet av sin elförsörjning. 

Våra projekt omfattar förläggning av kabel, montage av skarv och ändavslut, installation av nätstationer och luftlinjer. Vi platsbygger och kundanpassar ställverk och utför allt arbete i anslutning till detta. Våra medarbetare har lång erfarenhet, hög kompetens och certifikat för de flesta förekommande fabrikat av utrustning och ställverk på marknaden.

Otera underhåller och bygger om i befintliga nät, men vi utför också nybyggnationer i exempelvis exploateringsområden och infrastrukturprojekt. Vi är specialiserade på att bygga och hantera projekt i storstadsmiljöer där det måste tas stor hänsyn till människor, trafik, pågående verksamheter och existerande infra- och nätstruktur.

Med vår helhetssyn och vår erfarenhet projekterar och bygger vi anläggningar där alla delar i projekten utförs helt i egen regi. Med full kontroll över hela arbetsprocessen minimeras risker och färdigdatum kan hållas. Säkerhet och arbetsmiljö är självklara delar i vårt arbete och vi har väl inarbetade processer för det. Otera bygger leveranssäkra nät med fokus på förebyggande underhåll och ett minimum av avbrott.

För mer information kontakta gärna: daniel.hansen@otera.se