20131106_7441

Stationer

Nya och väl underhållna transformatorstationer ger högre leveranssäkerhet och bättre elkvalité. Ett driftstopp är kostsamt och investering i ny teknik kan oftast räknas hem i både miljövinster och ekonomi.

Otera har lång erfarenhet av att leverera kompletta nyckelfärdiga ställverk och transformatorstationer inom spänningsområdet 12-400 kV. Vi tar hand om hela projekt i egen regi med allt från förstudie till konstruktion och projektering, mark- och stålarbeten, kraft- och elinstallationer till verifiering och provning. På så sätt säkerställer vi arbetsprocesser, ökar säkerheten och leveranssäkerheten vid varje enskilt uppdrag. I vår kompetens ingår också statusbedömning, dokumentation och underhåll av befintliga anläggningar.

Tillsammans med vår enhet för transmissionslinjer konstruerar och bygger vi även de inledningsspann som krävs för att ansluta anläggningen i det befintliga kraftnätet. Vid varje avslutat projekt lämnas dokumentation och rekommendationer gällande underhåll och förebyggande arbete.

Våra medarbetare har lång erfarenhet, hög kompetens och arbetar konsekvent med frågor rörande säkerhet. Vi kan utföra och har certifikat för de vanligast förekommande fabrikaten på marknaden. 

För mer information kontakta gärna: fredrik.sahlberg@otera.se